»ظروف یک بار مصرف گیاهی

ظروف گیاهی چیست؟

توسط |2019-09-08T20:20:09+00:00سپتامبر 8th, 2019|ظروف یک بار مصرف گیاهی|

ستفاده از ظروف يك بار مصرف گياهي را به دليل برخورداري از مزاياي خوب سلامت به تمامي خانواده هاتوصيه مي كنند. زمان برگشت ظروف پلاستيكي يك بار مصرف به طبيعت ۵۰۰ تا۳۰۰سال طول مي كشد، اما اين زمان براي ظروف يك بار مصرف گياهي پنج تا شش ماه بدون هيچ آسيب زيست محيطي است. اين [...]